Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

TARİHÇE

Giriş
TARİHÇE
 
Başbakanlık Teşkilatı;
23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi sadece yasama yetkisini değil aynı zamanda yürütme yetkisini de milli iradenin merkezini teşkil eden mecliste toplamıştır. Cumhuriyetin ilanına kadar geçen devredeki hükümetler Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Başkanları da İcra Vekilleri Reisi olarak adlandırılmışlardır. Cumhuriyet döneminde Başvekil unvanı ilk defa 29.10.1923'de kabul edilen 364 sayılı Teşkilat-ı Esasiye Kanununun Bazı Maddelerinin Tadiline Dair Kanunda geçmiştir. 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet ilan edilerek Başvekalet kurulmuş oldu. Bu unvan 10 Ocak 1945'de tarihinde Anayasa dilinin sadeleştirilmesinden sonra Başbakanlık adını almıştır.
Başbakanlıkta Koruma Hizmetleri; 24/05/1933 tarih ve 2409 sayılı Başvekalet Teşkilat ve Vazifeler Hakkında Kanun ile birlikte, Başbakanlık Teşkilatı yapılandırılmıştır. Ancak bu tarihlerde Başbakanlık Koruma hizmetlerine yönelik kesin bilgiler bulunmamaktadır. Başvekalet teşkilatının kurulmasından sonra 09/04/1937 tarih ve 2/6368 sayılı kararnameye ek olarak düzenlenen, 1937 yılında dönemin Başvekili İsmet İNÖNÜ ve beraberindeki heyete, İngiltere ziyaretinde İstanbul Polis Müdürü Salih KILIÇ'ın refakat etmesi ve Koruma Müdürü olarak görevlendirilmesine dair İcra Vekilleri Heyeti Kararı bulanmaktadır.
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kaynaklarına göre ilk olarak 1970 li yıllarda Emniyet Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı olan Başbakanlık Koruma Müdürlüğü 1982 yılında yeniden yapılandırılan Emniyet Genel Müdürlüğünün kuruluş şemasında, Genel Müdür Başyardımcısına bağlı Koruma Müdürlükleri başlığı altında yerini almıştır. Bu tarihte Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne 3. derece Emniyet Müdürü Cihat SUNAR atanmıştır. 1990 yılına kadar bu şekilde faaliyet gösteren Başbakanlık Koruma Müdürlüğü 15/03/1990 tarih ve 90/334 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan, 22/04/1992 tarihinde faaliyete geçen Koruma Daire Başkanlığına Bağlanmıştır. 2003 yılında Koruma Müdürlükleri Bakan onayı ile doğrudan Emniyet Genel Müdürüne bağlı birimler haline gelmiştir. 13/05/2010 tarih ve 2010/415 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, 18/06/2010 tarih ve 31776 sayılı İçişleri Bakanı olurları ile Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı adı altında, Emniyet Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı olarak hizmet vermektedir.

KORUMA MÜDÜRLERİMİZ
1972 - 1974  A.Cihat SUNAR
1974 - 1974  Baki MÜFTÜOĞLU
1977 - 1978  Mümtaz KARADUMAN
1982 - 1989  Musa ÖZTÜRK
1989 - 1991  Bekir YIRTAR
1991 - 1991  Hamdi DİLAVER
1991 - 1993  Şükrü ÇUKURLU
1993 - 1996  Resul KALKAN
1996 - 1996  Mustafa ATAK
1996 - 1997  Hasan GÜL
1997 - 2002  Bedri YANAR
2002 - 2008  Ali UZUNER
2008 - 2012  Mehmet YÜKSEL
2012 - 2014  Ramazan BAL
2014 - 2016   Sabri YILDIZ
2016- ...  ​     Aydın ERGÜL
​​
 • BİMER
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • KGYS